ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА 2007 - 2003
РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
ПРОЕКТ: Устойчиво развитие на "Екор" ЕООД, чрез внедряване на международно признати стандарти и доставка на високо технологично оборудване.
Кампания на Екор ЕООД
За разделно събиране на отпадъците ...
Услуги извършвани от Екор ООД
Събиране на отпадъци, сепариране на отпадъци, балиране на отпадъци ...

ЗА ЕКОР ЕООД

За една зелена България!
ЕКОР ЕООД е създадена като еднолично дружество през 2007 г. в гр. Стара Загора и е специализирана в дейности по събиране, сортиране, балиране, транспорт и продажби на всички видове отпадъци от опаковки. Като първоначална и все още една от основните дейности на компанията, е събирането и първичното третиране на хартиени отпадъци, велпапе, офсетова хартия, вестници, списания... виж повече »

Устойчиво развитие на "Екор" ЕООД, чрез внедряване на международно признати стандарти и доставка на високо технологично оборудване.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”...
виж повече »
Мария Петрова
Ръководител отдел суровини
Загорка АД
Удоволствие е да се работи с вас! Хиляди благодарности! :)