ПРОЕКТ: Уведомление „Технологична модернизация“
Кампания на Екор ЕООД
За разделно събиране на отпадъците ...
Услуги извършвани от Екор ООД
Събиране на отпадъци, сепариране на отпадъци, балиране на отпадъци ...

ЗА ЕКОР ЕООД

За една зелена България!
ЕКОР ЕООД е създадена като еднолично дружество през 2007 г. в гр. Стара Загора и е специализирана в дейности по събиране, сортиране, балиране, транспорт и продажби на всички видове отпадъци от опаковки. Като първоначална и все още една от основните дейности на компанията, е събирането и първичното третиране на хартиени отпадъци, велпапе, офсетова хартия, вестници, списания... виж повече »

Уведомление „Технологична модернизация“

„ЕКОР ЕООД от 02.05.2023 г. стартира изпълнението на Договор № BG-RRP-3.004-2109-C01 за безвъзмездна финансова помощ по процедура...
виж повече »
Мария Петрова
Ръководител отдел суровини
Загорка АД
Удоволствие е да се работи с вас! Хиляди благодарности! :)