ЕКИП


Орлин Тасев

Ген. Директор
email:office@ekor.bg
тел:+359 (42) 621125

Димитър Райчев

Управител база
email:d.raychev@ekor.bg
тел:0889 903 360

Ивелина Минчева

Гл. Счетоводител
email:office@ekor.bg,i.mincheva@ekor.bg
тел:0888 341 884