ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОР ЕООД е създадена като еднолично дружество през 2007 г. в гр. Стара Загора и е специализирана в дейности по събиране, сортиране, балиране, транспорт и продажби на всички видове отпадъци от опаковки.

Като първоначална и все още една от основните дейности на компанията, е събирането и първичното третиране на хартиени отпадъци, велпапе, офсетова хартия, вестници, списания и др. Тясното сътрудничество с най-големите хартиени заводи на Балканите, нарежда ЕКОР ЕООД на водещо място сред фирмите ангажирани в сектора на отпадъчната хартия в България Количествата, които изкупува и продава месечно представляват около 10 % от пазарния дял на отпадъчни хартии и картони в страната. Този значителен дял ни поставя сред водещите фирми в този бранш.

Следването на високите технологии в рециклиращия сектор, а както и променящите се пазари, ни задължи да инвестираме в модерни инсталации, позволяващи обработката на всички видове отпадъци от опаковки и основно пластмасови опаковки, LDPE, HDPE, PP, PET. С цел да задоволи потребностите на клиентите си, компанията изкупува всички отпадъчни пластмасови опаковки и пластмаси, отпадъчна хартия, стъкло, отпадъци от метални опаковки, поликарбон, отпадъчни дървени опаковки. ЕКОР ЕООД обслужва системите за разделно събиране на отпадъци на Организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки в България.

Дейности

 • Изкупуване на всички видове отпадъци от опаковки – велпапе, картонени кутии, вестници, списания, офсетови хартии, пластмаса, полиетилен (LDPE, HDPE, PET, PP), стъкло, дървени опаковки (палета), поликарбон, метални опаковки.
 • Разделно събиране
 • Отдаване под наем на контейнери, пресконтейнери и балир преси.
 • Събиране, сортиране, третиране и извозване на отпадъци
 • Продажба на отпадъчно велпапе
 • Продажба на отпадъчни вестници и списания
 • Продажба на отпадъчни офсетови хартии
 • Продажба на отпадъчно стъкло
 • Продажба на отпадъци от пластмасови опаковки.
 • Продажба на отпадъчни дървени опаковки.
 • Продажба на отпадъчни метални опаковки.
 • Извозване и депониране на битови отпадъци.