УСЛУГИ

Изкупуване

Изкупуване на отпадъци от опаковки – велпапе, картонени кутии, вестници, списания, офсетови хартии, пластмаса, полиетилен (LDPE, HDPE, PET, PP), стъкло, дървени опаковки (палета), поликарбон, метални опаковки.

Разделно събиране

Организиране на разделно събиране.

Отдаване под наем

Отдаване под наем на контейнери, пресконтейнери и балир преси.

Събиране, сортиране, третиране и извозване на отпадъци

Събиране, сортиране, третиране и извозване на отпадъци

Продажба
  • Продажба на отпадъчно велпапе
  • Продажба на отпадъчни вестници и списания
  • Продажба на отпадъчни офсетови хартии
  • Продажба на отпадъчно стъкло
  • Продажба на отпадъци от пластмасови опаковки.
  • Продажба на отпадъчни дървени опаковки.
  • Продажба на отпадъчни метални опаковки.
Извозване

Извозване и депониране на битови отпадъци